urmiadoctor [at] gmail.com 04433858352

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 04433858352 - 09190772260-09398337759 ** ارومیه دکتر ** مرجع تخصصی پزشکان ارومیه و استان آذربایجان غربی UrmiaDoctor.com

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

ساختمان پزشکان 11 آبان

ساختمان پزشکان 11 آبان

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
کلینیک دندانپزشکی نوین

کلینیک دندانپزشکی نوین

بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه
ساختمان زمرد

ساختمان زمرد

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ارومیه دکتر

بزرگترین مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی ارومیه

دسته بندی ها

دکتر معصومه قدرتی پزشکان متخصص پوست، مو و زيبايى

مجتمع آذربایجان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

دکتر رضا تقی زاده پزشکان جراح جراح عمومی

مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان سبحان 3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان در خیابان استادان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی سینا - مدنی3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان ماد ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر محمد حسن باقری پزشکان جراح جراح عمومی

دکتر میرهادی موسوی پزشکان داخلی فوق تخصص گوارش و كبد

مرکز پزشکی نور ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر علیرضا پارسایی صدر پزشکان جراح جراح و متخصص ارتوپدی

ساختمان پزشکان کیا ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر سلدا ندروند دندانپزشکان دندانپزشک عمومی

ساختمان پزشکان دکتر همدانچی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

کلینیک دندانپزشکی لبخند سپید بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه