urmiadoctor [at] gmail.com 04433858352

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 04433858352 - 09190772260-09398337759 ** ارومیه دکتر ** مرجع تخصصی پزشکان ارومیه و استان آذربایجان غربی UrmiaDoctor.com

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

ساختمان پزشکان سبحان 3

ساختمان پزشکان سبحان 3

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان

مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان

بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه
دکتر الهام نیک نژاد

دکتر الهام نیک نژاد

دندانپزشکان متخصص دندانپزشکی اطفال
برج آسمان ارومیه

برج آسمان ارومیه

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ارومیه دکتر

بزرگترین مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی ارومیه

دسته بندی ها

پزشکان بن بست سامان (قاسم لو) ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان دکتر منصوری ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان سبحان یک ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان خصوصی شفا بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان حمورابی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان خیری ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان 51 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکی هلال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع آذربایجان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

دکتر رضا تقی زاده پزشکان جراح جراح عمومی

مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان سبحان 3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان در خیابان استادان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی سینا - مدنی3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان ماد ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر محمد حسن باقری پزشکان جراح جراح عمومی

دکتر میرهادی موسوی پزشکان داخلی فوق تخصص گوارش و كبد