loader

urmiadoctor [at] gmail.com

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 09190772260-09398337759

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

آگهی های دسته بیمارستان و مرکز درمانی

دسته بندی ها

بیمارستان امام رضا ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

مرکز سلامت ایثار - پایگاه سلامت ولیعصر بیمارستان و مرکز درمانی مراکز بهداشت ارومیه

آگهی رایگان

درمانگاه شبانه روزی مهرگان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

درمانگاه شبانه روزی مریم مقدس بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

درمانگاه شبانه روزی آدینه بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

کلینیک شمس بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

درمانگاه شبانه روزی خواجه نصیر بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

مرکز بهداشت و سلامت شهرک دانشگاه بیمارستان و مرکز درمانی مراکز بهداشت ارومیه

آگهی رایگان

درمانگاه دندانپزشکی شفامهر (شبانه روزی) بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

کلینیک شبانه روزی نیکو بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

بیمارستان خصوصی شفا بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

درمانگاه شبانه روزی میلاد نوین بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

درمانگاه نور خیابان ابوذر بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

کلینیک دندانپزشکی و درمانگاه شبانه روزی دی - دکتر نعمتی آذر بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

بیمارستان امام خمینی ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

بیمارستان طالقانی ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی رایگان

کلینیک دندانپزشکی نوین بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان

تامین اجتماعی - پلی کلینیک تخصصی حضرت ولیعصر ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آگهی رایگان
آگهی های متنی