شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بایگانی روزانه: فروردین ۱۵, ۱۳۹۸

پیچ خوردگی یا تاب خوردگی بیضه

پیچ خوردگی یا تاب خوردگی بیضه

پیچ خوردگی یا تاب خوردگی بیضه بیضه ها در کیسه بیضه به وسیله طناب اسپیرماتیک به صورت معلق قرار گرفته اند. مجرای اسپرماتیک(وازدفران) و رگ های خونی که بیضه را تغذیه می کنند در طناب اسپرماتیک محصور شده اند. اگر طناب اسپرماتیک تاب خوردگی پیدا کند ، جریان خون به بیضه محدود می شود و باعث درد شدید در کیسه …

ادامه نوشته »