یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بایگانی روزانه: شهریور ۳, ۱۳۹۸

برخی از عوارض پستانک و سر شیر

برخی از عوارض پستانک و سر شیر برخی از عوارض پستانک و سر شیر عبارتند از: سردرگمی شیرخوار در مکیدن و امتناع او از گرفتن پستان مادر، بدلیل عدم تمایل به مکیدن و عدم تحریک پستان و در نتیجه کاهش برداشت شیر سبب کوتاه شدن طول مدت مکیدن در شبانه روز ، مدت تغذیهانحصاری با شیر مادر و کل مدت …

ادامه نوشته »