یکشنبه , ۳۰ تیر ۱۳۹۸
هیپنوتیزم درمانی در ارومیه

هیپنوتیزم درمانی

هیپنوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم یا همان خوابگری یکی از شاخه های علوم روانشناسی است. در هیپنوتیزم شخص زیر تسلط روانشناس قرار نمیگیرد بلکه بوسیله تلقین در حالت خاصی از هوشیاری قرار میگیرد و روانشناس با ضمیر ناخودآگاه شخص به مکالمه میپردازد.

خود هیپنوتیزم چیست؟

یعنی شما خودتان را هیپنوتیزم کنید. برای اینکه خودتان را هیپنوتیزم کنید روشهای مختلفی وجود دارد، و شما میتوانید در طی سه مرحله خود را هیپنوتیزم کنید. در طی این مراحل نباید خوابتان ببرد و این مراحل هیچ زیان و آسیبی به شما نمیرساند. آموزش خود هیپنوتیزم

نکاتی در رابطه با هیپنوتیزم:

 • هیپنوتیزم نمیتواند هرآنچه بخواهد به سوژه تلقین کند.
 • هیپنوتیزم امری خارق العاده نیست و کارایی عجیب و غریب ندارد (اگر هم صرفا در درصد کمی از افراد اینگنه بود ، قابل تکرار و تایید نیست)
 • هیپنوز خواب نیست
 • در هر نوع هیپنوتیزمی ، توجه و تمرکز شخص کاملا به آن موضوع است طوری که غرق در آن میشود.
 • در حالت هوشیاری معمولی، پیامها وارد ضمیر ناخودآگاه نمیشود و قسمت خودآگاه مغز مانع این کار میگردد.چرا که در غیر اینصورت بسیاری اطلاعات غیر لازم وارد این حیاتی ترین قسمت مغز میشد.

مثالهایی از هیپنوتیزمهای خود به خود که در زندگی جریان دارند:

 • هنگامی که غرق در تماشای فیلمی هستید و کسی شما را صدا میزند ولی اصلا متوجه نمیشوید
 • اگر در جایی شلوغی هستید و گوشی شما زنگ میخورد و خبر بسیار مهمی به شما میرسد، در آن حالت کسانی با شما حرف میزنند ولی شما صدای آنها را نمیشنوید. و اگر هم میشنوید و سر هم تکان میدهید ولی نمی فهمید که چه میگویند چون غرق در آن خبر خوش هستید.

اینها نمونه هایی از هیپنوتیزمهای خود به خود هستند که همه ما با آنها تا حدودی درگیر هستیم.

انواع هیپنوز (هیپنوتیزم)
از آنچه پیشتر گفته شد میتوان پی برد که هیپنوز بر دو نوع است:

 1. با چشمان باز
 2. باچشمان بسته (کلاسیک)

هیپنوتیزم به دو صورت بکار می رود
۱- تلقینات درمانی : در حالت هیپنوز تلقین پذیری فرد افزایش می یابد و تلقینهای داده شده در این حالت با ایجاد تاثیرمثبت، به افراد کمک می کنند بعضی رفتارهایشان راا تغییر دهند مثل ترک سیگار ،جویدن ناخن و نیز بتوانند تواناییهایی مثل کنترل درد را کسب کنند.
۲ – تجزیه و تحلیل روان: در این حالت فرد در یک وضعیت ریلاکس و آرام قرار می گیرد (خلسه ) تا بتواند به ریشه ها و علل روانی بیماری یا مشکل خود، پی ببرد و درمانگرر می تواند با شناخت این عوامل،درمان اساسی را انجام دهد .

هیپنوز کلاسیک
با بسته شدن چشمها آغاز می شود. پزشک هیپنوتیزور با گفتن جملاتی خاص باعث ایجاد تمرکز و یک روند ریلاکسیشن (شل شدن وآرامش) پیشرونده میشود. بتدریجج با افزایش میزان ریلاکسیشن ،میزان آرامش و راحتی در فرد افزایش می یابد و اوج حالت خلسه زمانی است که ریلاکسیشن مغز شروع میشود و مغز این ابر کامپیوترخلقت شروع به ریلاکسیشن میکند عضوی پیچیده و پرکار که کم کم آرام وآرامتر میشود.فشاراسترسها بر مغزکاهش مییابد وبهترین زمان برای انجام تلقین آغاز میشود .

ویژگیهای خلسه هیپنوتیزمی
افزایش میزان آندورفینهای مغز (مرفین های طبیعی بدن) در این مرحله باعث ایجاد حسی از آرامش عمیق توام با لذت میشود. ریلاکس بودن مغز در این مرحله باعث شلل شدن قسمت خودآگاه مغز شده و این مانع، کارکرد خود را از دست داده و تلقینها با راحتی بیشتری در قسمت ناخودآگاه مغز قرار میگیرد .لذا بسیار مهم است که قوانین تلقینها را بخوبی بدانیم تا پیامهای اشتباه القا نکنیم.

میزان آگاهی در خلسه عمیق
اگرچه فرد در این مرحله صداهای محیط را میشنود و به محیط آگاه است ولی میزان آگاهی از محیط کاهش یافته و توجه فرد متوجه دنیای درون میشود و شخص می داندد که در حال تجربه جدیدی است. اگر چه خواب آلودگی ممکن است در تمام مدت خلسه وجود داشته باشد اما هرگز بخش ضروری از آن نیست. در این عمق از خلسه آمادگی برای تغییر کردن به شدت افزایش می یابد..

تخلیه هیجانی در هیپنوز کلاسیک
ریلاکسیشن پیشرونده در یک خلسه هیپنوتیزمی باعث ضعیف شدن قسمت خودآگاه مغز میشود لذا هیجانات ناخوشایند در ضمیر ناخودآگاه تا حدودی می توانند تخلیهه شوند. احساساتی از قبیل ترسها، اضطرابها، خشمهای سرکوب شده ، غم و اندوه مواردی هستند که در طول دوران زندگی بصورت باری سنگین در ذهن ذخیره شده اند که بعلت عدم آموزش مهارتهای تخلیه احساسات منفی ایجاد شده است.
این احساسات از طریق تاثیر بر روی سیستم هورمونی و اعصاب بدن، بر روی اعضای مختلف بدن تاثیری مخرب دارند.

تخلیه هیجانی هدف دار در هیپنوز
تخلیه هیجانی راهی موثر در تطابق با اتفاقات ناخوشایند زندگی است. درگذشت اعضای خانواده، شکستهای مالی یا عشقی، جدایی و بسیار ناکامی ها که با تخلیهه هیجانات مربوطه امکان تطابق با آنها فراهم می شود. در این موارد با انجام تلقینات، می توان این روند را تسریع و کامل کرد.

آیا در هیپنوز فرد به خواب میرود؟
خیر، هیپنوتیزم خواب نیست بلکه حالتی از تمرکز بسیار زیاد میباشد که در آن برای ایجاد تمرکز چشمها را میبندند مثل نوازنده تار یا کمانچه که در حین نواختن ،وقتی درر کار خود غرق میشود چشمهایش را میبندد.در واقع چون دیدن میتواند حواس فرد را پرت کند آنها را میبندند.در حین هیپنوز فرد صداهای اطراف واز جمله پزشک را میشنود و میداند که در مطب وبر روی صندلی نشسته است ودر عین حال میداند که در حال تجربه یک احساس خاص است.

در زمان خلسه هیپنوتیزمی میزان آندورفینهای مغز(مرفین طبیعی بدن) افزایش می یابد و فرد در یک حالت خوشایند بوده و معمولا کاملا بی حرکت است(تجربه یک دنیای بدون استرس) که همراه با بسته بودن چشمها شاید باعث این برداشت غلط شود که فرد خوابیده است،در حالی که میزان جریان خون مغز افزایش یافته و امواج مغز نشان از تمرکز زیاد مغز را دارند.

آیا در حین هیپنوز میتوان فرد را وادار کرد که بر خلاف میل خود کاری انجام دهد یا مثلا به چیزی اعتراف کند؟
خیر،نمیتوان. اگرچنین بود برای گرفتن اعتراف از متهمان در بازجوییهای پلیس بکار می رفت وفرد را هیپنوز میکردند واز وی می پرسیدند آیا مرتکب فلان جرم شده یا خیر؟وو این همه وکیل و پلیس و دادگاه لازم نبود.

آیا هیپنوتیزور قدرت خاصی در القا خلسه دارد؟
خیر، در گذشته مردم فکر میکردند که نیرویی خاص از چشمان هیپنوتیزور خارج میشود و این نیرو است که باعث هیپنوتیزم میشود در حالی که امروزه میدانیم این تصوریی غلط است. رسیدن به حالت خلسه هیپنوتیزمی، نتیجه همکاری بین دو طرف میباشد پزشک هیپنوتیزور نقش یک راهنما را دارد و هیپنوتیزم شونده در صورتی به خلسه میرسد که به توصیه های پزشک هیپنوتیزور گوش دهد.

آیا انسانهای ضعیف وبی اراده هیپنوتیزم می شوند؟
خیر، نزدیک ۸۰% جامعه میتوانند خلسه هیپنوتیزمی را تجربه کرده و از مزایای آن در زندگی بهره ببرند. هیپنوتیزم یک توانایی ذهنی است. هر جا که موفقیتی هست حتماا تمرکز و هیپنوتیزم وجود دارد و افراد موفق از بعضی اصول آن بطور خودبخود و بدون آگاهی استفاده میکنند. می توان حدس زد افرادی که کارهای علمی انجام میدهند، هنرمندان ،افراد با احساسات قویتر، افراد با توانایی تجسم قویتر راحتتر به خلسه بروند.

آیا ممکن است که شخص از خلسه عمیق خارج نشود؟
حتی دریک خلسه عمیق هم آگاهی به محیط وجود دارد و اگر هیپنوتیزور به هر علتی مدتی حرف نزند(مثلا اگر هیپنوتیزور دچار مرگ ناگهانی شود) دو حالت ممکن استت رخ دهد:
۱-اگر فرد خسته باشد به خواب میرود،
۲۲- فرد کم کم از حالت خلسه خارج میشود و به هوشیاری طبیعی برمیگردد

آیا هیپنوتیزم به تنهایی اثر درمانی دارد؟
خیر، هیپنوتیزم به تنهایی اثر درمانی ندارد بلکه بعد از رسیدن به خلسه ،این درمانگراست که در بیماریهای مختلف ،تلقینات درمانی مربوطه به آن بیماری را ارائه مینماید

خارش بینی در گوینده در زمان دروغ گفتن و در شنونده وقتی که در حالت شک می باشد ایجاد می شود. خارش بینی که بعلت ترشح کاته کولامینها است می تواند در حالت خشم، اضطراب و ناراحتی ایجاد شود.

برای شناخت عملکرد هیپنوتیزم آشنایی با قسمتهای خودآگاه وناخودآگاه مغزلازم است(۱۰%خودآگاه و ۹۰%ناخودآگاه)
خودآگاه یعنی چه؟
۱-هر چیزی که ما دراین لحظه از آن آگاه هستیم چه مربوط به درونمان باشد چه مربوط به محیط بیرونی. مثلا داریم به یک موسیقی گوش میدهیم یا خاطراتی از گذشتهه را در ذهنمان مرور میکنیم.(از ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل میکنیم)
۲۲- خودآگاه قسمتی ازاعمال ماست که ما وقتی تصمیم می گیریم واراده میکنیم آن را انجام می دهیم مثلا وقتی دستمان را بلند می کنیم.

ناخودآگاه یعنی چه؟
۱-قسمتهایی از ذهن ماست که ما از آن بیخبریم.
۲- عبارت ازاعمالی است که بطور اتوماتیک انجام میشود و شامل خاطرات، حافظه بلندمدت،احساسات( سرگوب شده )،عادات ، مهارتهای اتوماتیک (رانندگی) ،ادراکاتت ناخودآگاه(تصاویر دو سویه)،واکنشهای خودبخود،ترسهای مرضی(فوبیاها)،امیال وخواسته ها می باشد.
رفتارهای ما(خودآگاه ما) تحت تاثیر ناخودآکاه قرار داشته ولی ما از آن بی خبریم.

آیا هیپنوتیزم شبیه یوگا، مدیتیشن یا ریلکسیشن است؟
ما معتقدیم وجه مشترک اینها همان چیزی است که ما به آن هیپنوتیزم می‌گوییم. با این تفاوت که برای هیپنوتیزم ایدئولوژی یا فلسفه‌ای وجود ندارد و هرکس با هر اعتقادد و مذهبی که دارد می‌تواند آن را تجربه کند. همه این مکاتب به نوعی از یک خانواده هستند و از هیپنوتیزم هم استفاده می‌کنند.
هر چند هیپنوتیزم روش قدرتمند و موثرتری در درمان برخی اختلالات و برخی بیماریها و عادات است ، اما متاسفانه به دلایلی که در قسمت باورهای نادرست در موردد هیپنوتیزم توضیح دادیم ، بعضی از افراد ترجیح می دهند از روشهای سبکتر و سطحی تر استفاده کنند و استفاده از ریلکسیشن به همین دلیل برجسته تر ، همه گیر تر و عامه پسند شده است . چون همان ترس های نابجا و واهمه های خیال پردازانه برایشان مانع ذهنی در استفاده از برکات هیپنوتیزم ایجاد کرده است .

چه بیماریهایی با هیپنوتیزم قابل درمان است؟

 • درمان بیماریهای روانپزشکی با هیپنوتیزم (دردهای عصبی – اختلالات خواب – خجالتی بودن – ترس از ارتقاع و ترس از حیوانات – ترک سیگار و …)
 • درمان افسردگی با هیپنوتیزم  – بیشتر بدانید
 • درمان میگرن با هیپنوتیزم – بیشتر بدانید
 • درمان چاقی با هیپنوتیزم – بیشتر بدانید
 • درمان بیماریهای کودکان با هیپنوتیزم – بیشتر بدانید
 • درمان احساسات سرکوب شده در افراد

درمان احساسات سرکوب شده در افراد

آیا میتوان با هیپنوتیزم به گذشته بازگشت؟

گاهی فردی وقتی به یاد خاطراتی تلخ از گذشته می افتد ناخودآگاه بسیار عصبانی و یا غمگین شده و آن حالتی را پیدا میکند در آن زمان به او دست داده بود، پاسخیی که می توان داد این است که اگر همان موقع در زمان گذشته که اتفاق ناگواری رخ میداد، فرد میتوانست احساساتش را تخلیه کند،احتمالا با آن کنار می آمد ولازم نبود آن احساسات را تمام عمر باخود حمل کند. اما حالا چکار میتوان کرد؟

با هیپنوتیزم میتوان اتفاقات گذشته را دوباره در ذهن تجربه کرد که در آن شخص در بستر زمان به عقب برمیگردد و به قبل از وقوع آن حادثه ناخوشایند رجعت میکند. و تکرار آن واقعه. ولی این بار تنها نیست، درمانگر به او کمک می کند تا با دیدی متفاوت با آن روبرو شود و در ضمن کمک میکند تا هیجانات بطور کامل تخلیه شوند. بعد از خاتمه درمان اگر چه آن خاطره البته با قدرت کمتر در حافظه فرد میماند اما یادآوری آن دیگر باعث طوفان احساسات نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =