ارومــــــیه دکـــــتر

❗️آدامس برای دندان پر شده سم است !⚠️

🔸اگر در دندان هايتان پركردگی هايی از جيوه داريد، جويدن آدامس می تواند موجب آزادسازی نوروتوكسين كه نوعی سم است و به عصب آسيب می رساند، شود.

➕وقتی آدامس جویده می شود بزاق دهان ترشح می شود و این بزاق باعث آزاد شدن جیوه آمالگام می شود و در نتیجه باعث
خرابی دندان های پر شده می شود.

دندانپزشکان ارومیه,بهترین دندانپزشک ارومیه,لیست دندانپزشکان ارومیه,تبلیغات دندانپزشکی در ارومیه,بهترین دکتر ارومیه,ارومیه دکتر,پزشکان ارومیه,سایت پزشکان ارومیه,سایت تبلیغاتی پزشکان ارومیه,مرجع پزشکان ارومیه لیست پزشکان ارومیه,,,,,,,,,,,,,,

دکتر

بانک مشاغل ارومیه