ارومــــــیه دکـــــتر

علائم خشکی پوست چیست؟

💢 علائم خشکی پوست چیست؟ ⏪
✅علائم xerosis یا خشکی به صورت یک طیف بالینی است. هر چه طول مدت خشکی بیشتر باشد علائم شدید تر خواهد بود.🌟

✅هنگامی که پوست خشک می شود ابتدا مختصری قرمز و دارای ترکهای بسیار ریز و سطحی می شود.

✅ این ترکها شبیه آن چیزی است که در سطح ظروف چینی عتیقه و قدیمی پدیدار می شود. با گذر زمان پوست به تدریج خشن و نا صاف می شود و قوام یکنواخت طبیعی خود را از دست می دهد حتی ممکن است پوسته ریزی سطحی پیدا کند.🌟

✅به تدریج ترکهای سطحی پوست عمیق تر شده و به صورت عدم درمان ممکن است به شیارهای عمقی تبدیل گردد. در مراحل پیشرفته حتی این شیارها و شکافها تا سطح مویرگهای پوست می رسد و نمای ترکهای زخمی و خونریزی دهنده را در سطح پوست ایجاد می کند. 🌟

✅خارش علامت شایع همراه خشکی پوست است که ممکن است بسیار آزار دهنده تر از خود خشکی باشد.

✅خارش ناشی از خشکی پوست به فرم یک سیکل معیوب عمل می کند.

💥هنگامی که با ناخن های تیز خود به جنگ پوست می روید سلولهای التهابی موجود در پوست پاره شده و واسطه های شیمیائی خود را که مولد خارش هستند آزادمی کند لذا علی رغم احساس بهبود نسبی لحظه ای پس از خاراندن پوست، خارش چند لحظه بعد خیلی شدیدتر به سراغتان خواهد آمد.

✅آسیب ناشی از خارش دادن پوست می تواند باعث خراشیدگی سطحی و حتی در مراحل شدید عفونت پوست گردد.🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🌟

کلمات کلیدی پوست

🔶🔷علایم خشکی پوست,بیماری خشکی پوست,

علائم خشکی پوست,درمان بیماری پوستی در ارومیه,,

درمان خانگی خشکی پوست

,,درمان طبیعی خشکی پوست,فوق تخصص پوست در ارومیه,

دکتر بیماریهای پوستی در ارومیه

,کلینیک پوست مو زیبایی در ارومیه,

دکتر پوست مو زیبایی در ارومیه

,معتبرترین کلینیک پوست مو زیبایی در ارومیه,,,,,,,

🔶🔷

علائم خشکی پوست چیست؟

دکتر حسن غفوری فر

ثبت اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی

خشکی پوست Dry skin or xerosis