ارومــــــیه دکـــــتر

کمبود کلسیم می تواند منجر به اسپاسم در دست ها شود

کمبود کلسیم می تواند منجر به اسپاسم در دست ها شود.

🔹دل درد، احساس گزگز و مورمور در دور لبها، همچنین احساس سوزن شدن دست ها یا پاها، از اولین علائم کمبود کلسیم هستند.

کلمات کلیدی پوست
🔶🔷علایم خشکی پوست,بیماری خشکی پوست,

علائم خشکی پوست,درمان بیماری پوستی در ارومیه,,

درمان خانگی خشکی پوست

,,درمان طبیعی خشکی پوست,فوق تخصص پوست در ارومیه,

دکتر بیماریهای پوستی در ارومیه

,کلینیک پوست مو زیبایی در ارومیه,

دکتر پوست مو زیبایی در ارومیه

,معتبرترین کلینیک پوست مو زیبایی در ارومیه,,,,,,,

🔶🔷

علائم خشکی پوست چیست؟
ثبت اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی