پنج شنبه , ۶ آذر ۱۳۹۹
چرا-صبحانه-بخورم؟
چرا-صبحانه-بخورم؟

چرا صبحانه بخورم؟

تحقیقــات زیــادی تــا بــه حــال ثابت کرده کــه خــوردن صبحانـه مـی توانـد روی کاهـش وزن تاثیـر گذار باشـد. یـکی از این تحقیقات نشـان داد که افـرادی کـه صبحانـه میخورند در طـول روز کمتــر دچــار پرخــوری در میــان وعــده هــا شده اند. امــا یکی از تحقیقات دیگر نیــز نشــان می دهد آن دسته از افراد کــه در وعــده صبحانــه، کالــری دریافـت مـی کننـد معمولا در روز کمتـر کالـری دریافت نمی کنند. برای همین متخصصان و پزشکان توصیه می کنند که بنا به میل خود صبحانه ای مغذی میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 5 =